Menu

Farmhouse Spreads-Bruschettas-Sauces


Kalamata Olive spread

Red Pesto Spread

Babaganousi

Sun Dried Tomato spread

Pesto (Basil and parmesan fusion)

Tzatziki